Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szószedet (kiszótárazás) és olvasónapló tudnivalói Balla Péter exegetikai tanegységéhez

2009.08.09

 

Hirdetés Balla Péter újszövetségi írásmagyarázati (exegetikai) tanegységéhez (minden szemeszterben érvényes):

 

 

Görög szószedet (lelkészi szakon):

 

A lelkészi szakon az exegézis vizsgára elkészítendő egy görög szószedet az adott félévben exegetálandó újszövetségi fejezetekből. Mindenki egyénre szabottan azt szótárazza ki, amit eddig nem tudott nyelvileg ezen szakaszból, tehát a számára új szavakat, valamint a nehezebb nyelvtani alakokat.

A szószedetet kézzel kérem elkészíteni, kérem a szótári alakot is mindig kiírni, és mindazt, amit a görög szöveg első elolvasásakor nem tudtak.

Kérem, hogy tanulják is meg, mert a szótárazás a tanulás része, - a végcél a szavak megtanulása!

A vizsgán tehát tudni kell e fejezetek teljes szóanyagát, azaz a görög szótári alakokat, a szavak szótári jelentését, az exegetált szakaszban előforduló nyelvtani alak pontos meghatározását és az itteni jelentést. Kérem, hogy a szószedetet ezen négy oszloppal készítsék el.

A szószedetet mindenki hozza magával a vizsgájára, a vizsga megkezdésekor kell átadni a vizsgáztató tanárnak. Gyakorlati (évközi) jegy esetén a zárthelyi dolgozat megírásakor kell leadni a szószedetet a zárthelyi dolgozat írását felügyelő tanárnak.

 

Javaslom, hogy a szószedetet őrizzék meg, mert szigorlaton, ill. záróvizsgán is lehetnek tételek e fejezetekből.

 

 

Olvasónapló (lelkészi és vallástanári szakon):

 

A lelkészi szakon és a vallástanári szakon egyaránt elkészítendő egy olvasónapló az exegézis vizsgára. Az olvasónapló a Hallgató által szabadon választott, idegen nyelvű kommentár kijegyzetelése az exegézis anyagául az adott szemeszterben megadott mindegyik fejezethez. A Hallgatók szabadon választhatnak, hogy mely idegen nyelvű kommentárt jegyzetelik ki.

Egyéni kijegyzetelést várok, azaz olyan megjegyzéseket, ami az Olvasónak érdekes, új, megjegyzésre méltó volt, vagy akár a kommentátornak sajátos, különleges észrevétele - vagy akár amivel nem ért egyet az Olvasó. Ne csak általános benyomásokat írjanak, hanem konkrét exegetikai megjegyzéseket a „nehezebb” versekhez! Minden perikópához fűzzenek legalább egy-két konkrét exegetikai megjegyzést! (Tehát nem kell minden vershez készíteni megjegyzést, de legyen megjegyzés az olvasónaplóban minden perikópához a szemeszterben megadott teljes szakaszban (minden fejezetben).

 

Az olvasónaplót kézzel kell írni, min. 5 és max. 7 oldal terjedelemben, A4-es lapokra.

Mindenki hozza magával a vizsgájára, a vizsga megkezdésekor kell átadni a vizsgáztató tanárnak. Gyakorlati (évközi) jegy esetén a zárthelyi dolgozat megírásakor kell leadni az olvasónaplót a zárthelyi dolgozat írását felügyelő tanárnak.

 

Javaslom, hogy az olvasónaplót őrizzék meg, mert szigorlaton, ill. záróvizsgán is lehetnek tételek e fejezetekből.

 

Frissítve: 2019. március 1.

Prof. Dr. Balla Péter

tanszékvezető egyetemi tanár

KRE HTK, Újszövetségi Tanszék

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.