Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"New Perspective on Paul" - Recommended literature

2009.08.09

 

 

Néhány mű a Pál-kutatás közelmúlt-beli irodalmából, a „new perspective” témaköréből

 

A „New Perspective on Paul” – és az erre adott válasz – megismerhető az alábbi könyvekből:

 

James D.G. Dunn: Jesus, Paul and the Law. London: SPCK, 1990.

Dunn rövid összefoglalást ad a Galata-kommentárja (1993) Gal 2,15-21-hez írt részénél is (131-150. o.).

Dunn a Páli teológiáról szóló nagyon részletes művének két hosszú szakasza is ide tartozik:

The Theology of Paul the Apostle. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1998, 6.§ a törvényről: „The Law” (128-161. o.), és 14.§ a hit általi megigazulásról: „Justification by faith” (334-389. o.), ezen belül a 14.1 külön alegység címe: „A new perspective on Paul”.

James Dunn tanulmány-gyűjteménye e témáról: The New Perspective on Paul. WUNT 185, Tübingen: Mohr Siebeck, 2005.

 

A korabeli zsidóságról szóló kortörténeti könyv:
E. P. Sanders: Judaism: Practice and Belief, 63 BCE – 66 CE. London: SCM Press, 1992.

(Sanders a témát feldolgozta Jézussal kapcsolatosan is: Jesus and Judaism. London, 1985.)

 

Pál teológiájával kapcsolatban E.P. Sanders fő művei: Paul and Palestinian Judaism. London: SCM Press, 1977,

valamint: Paul, the Law and the Jewish People. Philadelphia: Fortress Press, 1983.

 

A „new perspective” korrekcióját, kritikáját nyújtja:

- Peter Stuhlmacher: A Challenge to the New Perspective: Revisiting Paul’s Doctrine of Justification – With an essay by Donald A. Hagner. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2001;

- sok szerző tanulmánya két kötetbe foglalva:

Carson, D. A. - O’Brien, Peter T. - Seifrid, Mark A. (eds.): Justification and Variegated Nomism. Vol. 1: The Complexities of Second Temple Judaism, WUNT 2/140, 2001, vol. 2: The Paradoxes of Paul, WUNT 2/181, 2004, Tübingen: Mohr Siebeck, Grand Rapids, Mich.: Baker Academics;

- Carson és Moo Újszövetségi bevezetésének 2. kiadásában (mely 2007-ben megjelent magyarul a KIA-nál), egy külön fejezet szól Pál apostol teológiájáról, és ebben egy al-szakasz (“Paul and Judaism”) válaszol a “New Perspective”-re.

 

Megjegyzem, hogy külön úton jár a Pál-kutatásban a finn kolléga, Heikki Räisänen, aki szerint Pál önmagának is ellene mond írásaiban:

Räisänen két fő műve e témában egy monográfia: Paul and the Law. (revised and enlarged edition of 1983 orig.) 1987, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)

és egy tanulmánygyűjtemény: Jesus, Paul and Torah: Collected Essays. (translations from the German by D.E. Orton) 1992, Sheffield: JSOT Press

 

Räisänen Pál-kritikájának meggyőző cáfolatát találjuk az alábbi műben, melynek fő érve, hogy a különböző teológiai hangsúlyok oka Pál írásaiban a címzettek, a kontextus különbözősége:

T. E. van Spanje: Inconsistency in Paul? A Critique of the Work of Heikki Räisänen. WUNT 2/110, Tübingen: Mohr Siebeck, 1999 (erről a műről írtam egy rövid ismertetést egy folyóiratban:The Evangelical Quarterly  75/2 (2003), 184-188).

 

Áttételesen a „new perspective” kritikáját is tartalmazza az üdvtörténeti látást megerősítő alábbi mű:Yarbrough, Robert W.: The Salvation Historical Fallacy? Reassessing the History of New Testament Theology. History of Biblical Interpretation series 2, Leiden: Deo Publishing, 2004.

 

További ajánlott szakirodalom található Balla Péter Galata-kommentárjában, mely megjelent 2009-ben a KIA Kiadónál: Pál apostol levele a Galáciabeliekhez: kommentár bevezetéssel és exkurzusokkal.

 (Összeállította: Dr. Balla Péter)

 

 

 

„New Perspective on Paul” – recommended literature (Peter Balla, 31.01.2012)

 

The „New Perspective on Paul” and responses to it may be studied in the following works:

 

James D.G. Dunn: Jesus, Paul and the Law. London: SPCK, 1990.

Se also Dunn’s short summary in his Galatians commentary (1993), at Gal 2,15-21 (pp. 131-150).

See further: J.D.G. Dunn: The Theology of Paul the Apostle. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1998, 6.§: „The Law” (pp. 128-161), and 14.§: „Justification by faith” (pp. 334-389), see especially secton 14.1: „A new perspective on Paul”.

Dunn’s collection of essays in this theme: The New Perspective on Paul. WUNT 185, Tübingen: Mohr Siebeck, 2005.

 

On the Judaism(s) in the time of Jesus and Paul:
E. P. Sanders: Judaism: Practice and Belief, 63 BCE – 66 CE. London: SCM Press, 1992.

(See also his: Jesus and Judaism. London, 1985.)

 

On Paul’s theology, see E.P. Sanders: Paul and Palestinian Judaism. London: SCM Press, 1977,

and his: Paul, the Law and the Jewish People. Philadelphia: Fortress Press, 1983.

 

A criticism and correction to the „new perspective” can be found in the following works:

 

- Peter Stuhlmacher: A Challenge to the New Perspective: Revisiting Paul’s Doctrine of Justification – With an essay by Donald A. Hagner. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2001;

- essays by many authors in two volumes:

Carson, D. A. - O’Brien, Peter T. - Seifrid, Mark A. (eds.): Justification and Variegated Nomism. Vol. 1: The Complexities of Second Temple Judaism, WUNT 2/140, 2001, vol. 2: The Paradoxes of Paul, WUNT 2/181, 2004, Tübingen: Mohr Siebeck, Grand Rapids, Mich.: Baker Academics;

- D.A. Carson and Douglas J. Moo: An Introduction to the New Testement, 2d edn, Zondervan, 2005, see especially the section: “Paul and Judaism”.

 

Heikki Räisänen argues that Paul has an inconsistent theology, see Räisänen’s two major works: Paul and the Law. (revised and enlarged edition of 1983 orig.) 1987, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)

and his: Jesus, Paul and Torah: Collected Essays. (translations from the German by D.E. Orton) 1992, Sheffield: JSOT Press

 

An excellent answer to Räisänen’s thesis can be found in:

T. E. van Spanje: Inconsistency in Paul? A Critique of the Work of Heikki Räisänen. WUNT 2/110, Tübingen: Mohr Siebeck, 1999 (Peter Balla has written a short review of this work in: The Evangelical Quarterly  75/2 (2003), 184-188).

 

See also:

Yarbrough, Robert W.: The Salvation Historical Fallacy? Reassessing the History of New Testament Theology. History of Biblical Interpretation series 2, Leiden: Deo Publishing, 2004.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.