Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


List of Publications - Balla Péter publikációs listája (2021)

2021.09.18

 

List of Publications - Peter Balla (MTh, PhD, Dr. habil.)

Chair of New Testament Studies, Faculty of Theology, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

 

Publikációs lista - Prof. Dr. Balla Péter

KRE HTK, Újszövetségi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár

 

(Revised:) As of / Frissítve: 18 September, 2021

 

Monographs – Monográfiák

(Books – Önálló könyvek)

          in English:

 

The Child-Parent Relationship in the New Testament and Its Environment. Eugene, Oregon, USA: Wipf and Stock Publishers, December 2015 (ISBN 978-1-4982-7922-2), reprint edition

The Child-Parent Relationship in the New Testament and Its Environment. Peabody, Massachusetts, USA: Hendrickson Publishers, December 2005 (ISBN 1-59856-034-4), reprint edition; the same reprint edition as of October 2010: Grand Rapids, Mich.: Baker Academic (279 pp., ISBN 978-0-8010-4552-3)

The Child-Parent Relationship in the New Testament and its Environment. Tübingen: Mohr Siebeck, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 1. Reihe, Band 155, 2003 (279 pp., ISBN 3-16-148006-6, revision of 2001 Habilitationsschrift)

Challenges to New Testament Theology: An Attempt to Justify the Enterprise. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2011 (279 pp., ISBN 978-0-8010-4551-6), reprint edition

Challenges to New Testament Theology: An Attempt to Justify the Enterprise. Peabody, Massachusetts, USA: Hendrickson Publishers, 1998 (ISBN 1-56563-394-6), reprint edition; the same reprint edition as of October 2010: Grand Rapids, Mich.: Baker Academic (279 pp., ISBN 978-0-8010-4551-6), Baker Academic has reprinted it in 2011 with a new book cover (with the same ISBN number: 978-0-8010-4551-6), see above

Challenges to New Testament Theology: An Attempt to Justify the Enterprise. Tübingen: Mohr Siebeck, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 2. Reihe, Band 95, 1997 (279 pp., ISBN 3-16-146752-3, revision of PhD thesis, University of Edinburgh, 1994)

The Melchizedekian Priesthood. Budapest: Károli Gáspár Reformed University, Faculty of Theology, 1995 (85 pp., ISBN 963 8392 13 4, revision of MTh dissertation, University of Edinburgh, 1988)

 

           in Hungarian:

Gyermekek és szülők kapcsolata: Az Újszövetség tanítása kortörténeti kontextusban. (Translated by – Fordította: Mucsi Zsófia) Budapest: Kálvin Kiadó, 2010 (284 pp., ISBN 978-963-558-150-4, Hungarian translation of the habilitation thesis, „The Child-Parent Relationship in the New Testament and its Environment”, 2003, see above)

Pál apostol levele a Galáciabeliekhez: Kommentár bevezetéssel és exkurzusokkal. Budapest: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 2009 (XLI + 284 pp., ISBN 978-963-9390-58-4, a commentary in Hungarian language on Paul’s Letter to the Galatians)

Az újszövetségi teológiát ért kihívások: Kísérlet a tudományág igazolására. (Translated by – Fordította: Darvas-Tanács Erik) Budapest: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 2008 (342 pp., ISBN 978-963-9390-48-5, Hungarian translation and revision of the PhD thesis, „Challenges to New Testament Theology”, 1997, see above)

Az újszövetségi iratok története: Bevezetéstani alternatívák. Második, átdolgozott kiadás. Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, 2008 (321 pp., ISBN 978-963-9808-06-5, „The history of the NT writings: introductory alternatives”, in Hungarian language, second, updated edition of the 2005 edition, see below)

Az újszövetségi iratok és kanonikus gyűjteményük kialakulásának története: Bevezetéstani alternatívák. Budapest: KRE HTK, 2005 (279 pp., ISBN 978-963-8578-52-5, „The history of the origin of the NT writings and of their canonical collection: introductory alternatives”, in Hungarian language, first edition)

 

Books Edited (or Co-edited) – Szerkesztett kötetek

 

          in English:

Enikő Sepsi – Péter Balla – Márton Csanády (eds.): Confessionality and University in the Modern World: 20th Anniversary of “Károli” University. (Studia Caroliensia, 2013 Yearbook of Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary) Budapest: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary and L’Harmattan Publishing, 2014 (372 pp., ISSN 1419  1334)

J. B. Hulst – Péter Balla (eds.): The Word of God for the Academy in Contemporary Culture(s). Budapest: IAPCHE and Károli Gáspár Reformed University, Faculty of Theology, 2003 (259 pp., ISBN 963 8392 59 2)

Peter Balla (ed.): Teacher, Scholar, Friend: An unusual Festschrift in honour of John Cochrane O'Neill on his 65th birthday. Budapest: The Faculty of Theology of the Károli Gáspár Reformed University, 1996 (106 pp., ISBN 963 8392 20 7)

 

          in Hungarian:

Balla Péter és Németh Dávid (szerk.): „Hálával áldozzál…”: A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara tiszteletbeli doktorainak tanulmányai a 150. évforduló ünnepén. Budapest: KRE HTK, 2005 (455 pp., ISBN 963 8392 87 8)

 

Chapters in Books – Könyvfejezetek

(Essays – Tanulmányok)

          in English:

“On the Addressees of the Letter to the Galatians”, in: Ute E. Eisen – Heidrun E. Mader (eds): Talking God in Society: Multidisciplinary (Re)constructions of Ancient (Con)texts. Festschrift for Peter Lampe (2 vols), Volume 2: Hermeneuein in Global Contexts: Past and Present, NTOA 120/2, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020, 127-138. (ISBN Print: 9783525573181; ISBN E-Book: 9783647573182)

Hungary and Christian Education”, in: George Thomas Kurian Mark A. Lamport (eds): Encyclopedia of Christian Education. (3 vols), Lanham-Boulder-New York-London: Rowman & Littlefield, 2015, 615-616 (in vol. 2). (ISBN 978-0-8108-8492-2)

“How Radical is Itinerant Radicalism? The Case of Luke 14:26”, in: Petra von Gemünden – David G. HorrellMax Küchler (Hg.): Jesus – Gestalt und Gestaltungen: Rezeptionen des Galiläers in Wissenschaft, Kirche und Gesellschaft. Festschrift für Gerd Theißen zum 70. Geburtstag. (NTOA/StUNT 100) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, 51-61. (ISBN 978-3-525-59362-2)

“Did Jesus Break the Fifth (Fourth) Commandment?”, in: Tom Holmén – Stanley E. Porter (eds): Handbook for the Study of the Historical Jesus. 4 vols., vol. 4: Individual Studies, Leiden – Boston: Brill Academic Publishers, 2011, pp.2947-2972. (ISBN Set: 978-90-04-16372-0; Vol. 4: 978-90-04-17094-0)

“Chreia, apophthegm”, in: Craig A. Evans (ed.): Encyclopedia of the Historical Jesus. New York and London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2008, 98-101. (ISBN: 978-0-415-97569-8)

“Jesus Before Parents: Finding the Right Priority When Seeking Unity in the Family”, in: Anna M. Robbins (ed.): Ecumenical and Eclectic: The Unity of the Church in the Contemporary World. Essays in Honour of Alan P. F. Sell. Milton Keynes: Paternoster, 2007, 173-187. (ISBN: 978-1-84227-432-3)

2 Corinthians”, in: G. K. Beale – D. A. Carson (eds): Commentary on the New Testament Use of the Old Testament. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2007, 753-783. (ISBN: 978-0-8010-2693-5)

“Are We Beyond New Testament Theology?”, in: Todd Penner – Caroline Vander Stichele (eds): Moving Beyond New Testament Theology? Essays in Conversation with Heikki Räisänen (Publications of the Finnish Exegetical Society 88) Helsinki: Finnish Exegetical Society and Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005, 32-44. 

(Popular literature / népszerűsítő írás: Balla, P.: “Grateful Memories of a Hungarian Pastor”, in: D. Wright – D. Stay (eds): Serving the Word of God: Celebrating the Life and Ministry of James Philip. 2002, Edinburgh: Mentor and Rutherford House, 93-97.)

“Evidence for an Early Christian Canon (Second and Third Century) ”, in: Lee Martin McDonald – James A. Sanders (eds): The Canon Debate. Peabody, Mass.: Hendrickson, 2002, 372-385.

“Challenges to Biblical Theology”, in: B. Rosner et al. (eds): New Dictionary of Biblical Theology, Carlisle: Inter-Varsity Press, 2000, 20-27.

“Does the Separation of History and Theology Destroy New Testament Theology? Räisänen’s Challenge”, in: Balla P. (ed.): Teacher, Scholar, Friend: An unusual Festschrift in honour of John Cochrane O'Neill on his 65th birthday. Budapest: KRE HTK, 1996, 87-100.

 

          in Hungarian:

“Jézus születésének, szenvedés- és feltámadástörténetének homiletikuma”, in: Fekete Károly – Literáty Zoltán – Steinbach József (szerk.): Igehirdetők kézikönyve. Budapest: Kálvin Kiadó, 2021, 326-336. (ISBN 978-963-558-472-7)

 

“A Pásztori levelek szerzőségének kérdése”, in: László Emőke – Pap Ferenc (szerk.): Krisztust dalolni merem: Tanulmányok Békési Sándor hatvanötödik születésnapja alkalmából. Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2020, 9-25. (ISBN 978-606-37-0731-5)

“Elhívás az Újszövetségben”, in: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): „Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2020, 355-363. (ISBN 978-615-5853-23-4; ISSN 2416-3570)

“Mennyire szélsőséges a ’vándor radikalizmus’? Lukács 14,26 esete”, in: Literáty Zoltán (szerk.): Quoniam tecum est fons vitae, in lumine tuo videbimus lumen: Teológiai témák a 65 éves Kocsev Miklós tiszteletére. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2018, 141-152. (ISBN 978-963-414-480-9; ISSN 2062-9850)

“Melyik jeruzsálemi úthoz kapcsolódik a Galata 2,1–10 beszámolója?”, in: Zsengellér József – Kodácsy Tamás – Ablonczy Tamás (szerk.): Felelet a Mondolatra: Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – Pápai Református Teológiai Akadémia – L’Harmattan Kiadó, 2016, 233-241. (ISBN 978-963-414-245-4; ISSN 2062-9850; ISSN 1419-8363)

“Keresztyén oktatás Magyarországon”, in: Méhes Balázs (szerk.): Lelki arcunk: Tanulmányok Szenczi Árpád hatvanadik születésnapja alkalmából. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2016, 11-13. (ISBN 978-963-414-221-8; ISSN 2062-9850)

“Pál levelei a thesszalonikaiakhoz”, in: Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv. Budapest: Kálvin János Kiadó, 2016, második, javított kiadás (első kiadás: 2004, lásd lejjebb), 605-614. (ISBN 978 963 558 331 7)

“Egyedi textusok és átfogó képek”, in: Enghy Sándor (szerk.): Ki nem száradó Patak: Győri István tiszteletére. Sárospatak: Tiszáninneni Református Egyházkerület Hernád Kiadó, 2014, 225-234. (ISBN 978-963-89817-9-0)

“Megszegte-e Jézus az ötödik (negyedik) parancsolatot?”, in: Balog Margit – Kókai Nagy Viktor (szerk.): Újszövetség és eszkatológia: Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Acta Theologica Debrecinensis 4. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2013, 61-87.  (ISBN 978-963-8429-76-6)

“A béke és a megbékélés alapjai az Újszövetségben”, in: Horváth Erzsébet – Literáty Zoltán (szerk.): Történelmet írunk: Tisztelgő kötet Ladányi Sándor 75. születésnapja alkalmából. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem / L’Harmattan Kiadó, 2012, 375-385. (ISBN 978-963-236-580-0)

“Dicsőségről dicsőségre”: Hogyan használja Pál az Ószövetséget a 2 Korinthus 3-ban?, in: Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követségben…”: Teológia – igehirdetés – egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis 3. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2012, 131-144. (ISBN 978-963-8429-72-8)

“Hogyan olvassuk a Szentírást? Szempontok a Szentírás megközelítéséhez”, in: Hanula Gergely (szerk.): Logos tés akoés – Az Ige megszólalása és megszólaltatása: Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére. Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia, 2012, 23-37. (ISBN 978-963-9779-16-7)

“A rabszolgaság képének páli használata a Hágár-allegóriában”, in: Peres Imre (szerk.): Kezdetben volt az Ige: Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére 80. születésnapja alkalmából. Acta Theologica Debrecinensis 1. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2011, 123-138. (ISBN 978-963-8429-65-0; re-publication of the following essay – a következő tanulmány újraközlése: “A rabszolgaság képének páli használata a Hágár-allegóriában”, Lelkipásztor 85 (2010)/4, 162-168.)

“Mit gondolt Jézus a közelgő haláláról?”, in: L. Erdélyi Margit és Peres Imre (szerk.): Gaudium et corona: Tanulmánykötet ThDr. Ing. Takács Zoltán, PhD. tiszteletére 80. születésnapja alkalmából. Komárno: Selye János Egyetem, 2007, 114-136.

“Jézus elsősége a családban”, in: Békési S. (szerk.): Ostium in Caelo: Jubileumi kötet dr. Bolyki János teológiaprofesszor 75. születésnapjára. Studium 1. Budapest: KRE HTK, 2006, 101-113.

“Az ősegyház problémamegoldó közössége (ApCsel 6,1-7)”, in: Békési S. (szerk.): Ki szíveket tanít: Jubileumi kötet dr. Boross Géza teológiaprofesszor 75. születésnapjára. Studium 2. Budapest: KRE HTK, 2006, 81-86.

“Jézus tanítói munkája”, in: Judák Endre (szerk.): Református presbiteri füzetek II. (2): Kisköri presbiterképzés 2007. Budapest: Magyar Presbiteri Szövetség, 2006, 44-54.

“A zsidókhoz írt levél és az egyetemes levelek”, in: Judák Endre (szerk.): Református presbiteri füzetek II. (2): Kisköri presbiterképzés 2007. Budapest: Magyar Presbiteri Szövetség, 2006, 139-151.

“Újszövetségi Tanszék”, in: Ladányi S. (szerk.): A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának története, 1855-2005. Budapest: KRE HTK, 2005, 239-243.

“Pál levelei a thesszalonikaiakhoz”, in: Pecsuk O. (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv. Budapest: Kálvin János Kiadó, 2004, 605-614. (ISBN: 978 963 300 988 8) (második, javított kiadás: 2016, lásd feljebb)

“Lehet-e az Újszövetségi Teológia történeti tudomány?”, in: Tenke S. - Karasszon I. (szerk.): “Fölbuzog szívem szép beszédre”: Tanulmányok D.Dr. Tóth Kálmán tiszteletére 80. születésnapja alkalmából. Budapest: KRE HTK, 1997, 3-9.

“Az őskeresztyén krisztológia egy kulcstextusáról (ApCsel 2,36)”, in: Tenke S. (szerk.): A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Évkönyve az 1994-95. tanévről. Budapest: KRE HTK, 1996, 53-59.

“Egy új elmélet a D-kódex keletkezési helyéről”, in: Bolyki J. (szerk.): Az Apostolok Cselekedetei a D-kódexben: Szöveg és tanulmányok. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, 1995, 179-188.

“Karl Barth: Kirchliche Dogmatik IV/3. 72/3: A gyülekezet feladata”, in: Teológiai Diákévkönyv. Budapest: Református Theologiai Akadémia, 1984/85, 60-70.

 

Articles in Academic Reviews/Journals (Printed and Electronic) – Cikkek tudományos folyóiratokban

(Articles in Journals – Cikkek folyóiratokban)

          in English:

“Reformed Identity in Eastern Europe, With Particular Focus on Hungary”, Presbyterion 36 (2010)/2, 65-70.

“Paul’s use of slavery imagery in the Hagar allegory”, In die Skriflig 43 (2009)/1, 119-134.

“Child-Parent Imagery in the Catholic Epistles”, The Southern Baptist Journal of Theology 6 (2002)/1, 66-77.

“Did All the First Christians Have to Leave Their Parents?”, European Journal of Theology 7 (1998)/2, 101-111.  http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/ejt/07-2_101.pdf

“Does Acts 2:36 Represent an Adoptionist Christology?”, European Journal of Theology 5 (1996)/2, 137-142.  http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/ejt/05-2_137.pdf

“Is the Law Abolished According to Eph. 2:15?”, European Journal of Theology 3 (1994)/1, 9-16.  http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/ejt/03-1_009.pdf

 

          in Hungarian:

“Advent 4. vasárnapja. 2017. december 24. – Isten ígéreteinek beteljesedése Krisztusban. Textus: 2Korinthus 1,18-22”, Igazság és Élet 11 (2017)/4, 698-705.

“Szentháromság után 2. vasárnap. 2014. június 29. – A törvény, mint Krisztusra vezérlő mester. Textus: Galata 3,23-29”, Igazság és Élet 8 (2014)/2, 324-329.

“Epifánia után utolsó vasárnap. 2012. január 29. – Hűséges bizonyságtétel az Úr Jézus Krisztusról. Textus: Jelenések 1,9-18”, Igazság és Élet 6 (2012)/1, 39-45.

A rabszolgaság képének páli használata a Hágár-allegóriában”, Lelkipásztor 85 (2010)/4, 162-168.

“Pál apostol leveleinek aktualitása”, Vigilia 74 (2009)/3, 179-187.

“Invocavit. 2009. március 1. – A mindenben engedelmes Fiú. Textus: Máté 4,1-11”, Igazság és Élet 3 (2009)/1, 66-71.

“Bevezetéstani jegyzetek az Apostolok cselekedeteihez”, Lelkipásztor 77 (2002)/2, 45-50.

“Az újfordítású magyar Újszövetség-kiadás (1975) és revíziója (1990) néhány jellemzője”, Theologiai Szemle 44 (2001)/4, 233-235.

“Kihívások a bibliai teológiával szemben”, Studia Caroliensia 2 (2001)/3, 51-61.

“A szülők tisztelete az evangéliumokban”, két részben: 1.: Református Egyház 52 (2000)/3 (március), 66-68., 2.: Református Egyház 52 (2000)/4 (április), 92-93.

“Merre tart a Qumrán-kutatás?”, Confessio 22 (1998), 83-86.

“Milyen értelemben érvénytelen a törvény Ef 2,15 szerint?”, Theologiai Szemle 36 (1993), 337-340.

“Az apostoli tekintély ‘eredete’”, Theologiai Szemle 36 (1993), 138-139.

“Melkisédek Qumránban”, Theologiai Szemle 34 (1991), 222-224.

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic) – Konferenciaközlemények

(Conference Publications – Konferencia-kiadványok)

          in English:

“The New Testament Foundation of Peace and Reconciliation”, in: Pauline C.H. Kollontai and Victoria Nesfield (eds.): Building Communities of Reconciliation. 3 vols., Vol. III: Christian Theologies of Peace and Reconciliation. Seoul, Korea: Nanumsa, 2012, 47-58  (ISBN set: 978-89-7027-086-9  04230; ISBN vol. 3: 978-89-7027-089-0)

“Dealing with Tensions in the Early Church: The Example of Acts 6,1-7”, Studia Universitatis Babes-Bolyai: Theologia Reformata Transylvanica 55 (2010)/1, 29-33.; re-publication of the following paper: “Dealing with tensions in the Early Church: the example of Acts 6:1-7”, Sacra Scripta: Review of the Center for Biblical Studies Nr. 2 (December 2004, Cluj-Napoca), 91-96.

“‘From glory to glory’ – Paul’s use of the Old Testament in 2 Corinthians 3”, in: Constantine J. Belezos (ed.): Saint Paul and Corinth. vol. 1. Athens: Psichogios Publications S. A., 2009, 265-279.

“Integrating the Needs of Church and Academy in Theological Education and Curricula”, in: Anne Kull – Pille Valk (eds.): Ecumenical Theological Education: Pedagogical perspectives and practical experiences. Tartu: Tartu University Press, 2009, 23-27.

“Individual Texts and Overall Pictures”, in: Wallace M. Alston – Michael Welker (eds): Reformed Theology: Identity and Ecumenicity II., Biblical Interpretation in the Reformed Tradition. Grand Rapids, Mich. / Cambridge, U.K.: Eerdmans, 2007, 34-42.

“Dealing with tensions in the Early Church: the example of Acts 6:1-7”, Sacra Scripta: Review of the Center for Biblical Studies Nr. 2 (December 2004, Cluj-Napoca), 91-96.

“The Nature, Place, and Task of Christian Higher Education in Contemporary Culture: Some Strategic Considerations - Biblical Foundations”, in: J. B. Hulst – Peter Balla (eds): The Word of God for the Academy in Contemporary Culture(s). Budapest: IAPCHE and Károli Gáspár Reformed University, Faculty of Theology, 2003, 41-49.

“What Did Jesus Think about his Approaching Death?”, in: M. Labahn – A. Schmidt (eds): Jesus, Mark and Q. JSNTSS 214, Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001, 239-258.

 

          in Hungarian:

“A Galata-levél címzettjei és a levél keletkezésének ideje”, in: Unger Zoltán (szerk.): Föld és Ég II.: Tudomány és hit – Geológia és Teológia. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 2017, 9-17. (ISBN: 978-963-8221-69-8)

“A Galata-levél bevezetéstani problémái”, in: F. Romhányi Beatrix és Kendeffy Gábor (szerk.): Szentírás, hagyomány, reformáció: Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. Budapest: Gondolat Kiadó, 2009, 11-23.

“Az újszövetségi kánon kialakulása”, in: Unger Zoltán (szerk.): Föld és Ég: Tudomány és hit – Geológia és Teológia Konferencia, Sopron, 2008. október 16-18.. Budapest: Hantken Kiadó, 2009, 11-23.

“Az újszövetségi kánon története – alternatív hipotézisek”, Collegium Doctorum 4 (2008)/1, 172-178.

“A szülők iránti tisztelet az antik korban és az őskeresztyénségben”, in: Bolyki J. - Tenke S. (szerk.): Szociáletika és társadalom. Budapest: KRE HTK, 1999, 39-50.

“Utolsó ítélet”, in: Bálint Ágnes (szerk.): A különbözés ajándéka. Kolozsvár: Koinónia, 1999, 50-60.

“Jézus Krisztus a világ egyetlen üdvözítője”, in: Göncző Sándorné (szerk.): Előadások a II. Helvét Hitvallásról. Budapest: Magyar Református Presbiteri Szövetség, 1996, 38-50.

 

Book Reviews – Recenziók

(Book Reviews by Peter Balla – Könyvismertetések Balla Péter által)

          in English:

Ian Paul: Revelation: An Introduction and Commentary (Tyndale New Testament Commentaries 20). In: European Journal of Theology 29 (2020)/1, 82-83.

David B. Gowler: James Through the Centuries. Wiley Blackwell Bible Commentaries. In: European Journal of Theology 23 (2014)/2, 181-182.

Wallace, James Buchanan. Snatched into Paradise (2 Cor 12:110): Paul’s Heavenly Journey in the Context of Early Christian Experience. (BZNW 179) Berlin/New York: De Gruyter, 2011. In: Bulletin for Biblical Research 22 (2012)/2, 291-293.

“Children in the Bible - A Lesson for Today” (review of Marcia J. Bunge (ed.): The Child in the Bible). In: The Expository Times 121 (2010)/6, 306.

“Childbirth as a Biblical Metaphor for Crisis” (review of Claudia D. Bergmann: Childbirth as a Metaphor for Crisis: Evidence from the Ancient Near East, the Hebrew Bible, and 1QH XI, 1-18. In: The Expository Times 121 (2010)/4, 167.

“The Pilgrim’s Progress in the Context of Bunyan’s Era” (review of Anne Dunan-Page: Grace Overwhelming). In: The Expository Times 119 (2008)/7, 339.

“The Image of the Child in Antiquity” (review of James M. M. Francis: Adults as Children). In: The Expository Times 119 (2008)/7, 359-360.

James D. G. Dunn: Jesus Remembered. In: Scottish Bulletin of Evangelical Theology 23 (2005)/2, 222-224.

Larry W. Hurtado: Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity. In: Scottish Bulletin of Evangelical Theology 22 (2004)/2, 221-223.

Rome in the Bible and the Early Church. (Edited by Peter Oakes). In: Themelios 29/3 (2004), 76.

“Early Christian Families” (review of D. L. Balch and C. Osiek (eds.): Early Christian Families in Context). In: The Expository Times 115 (2004)/9, 315-316.

The Cambridge Companion to St Paul (Edited by James D. G. Dunn). In: European Journal of Theology 13 (2004)/2, 137-139.

T. E. van Spanje: Inconsistency in Paul? A Critique of the Work of Heikki Räisänen. In: The Evangelical Quarterly 75 (2003)/2, 184-188.

Richard Hays: 1 Corinthians. In: Trinity Journal 21 (2000)/1, 102-107.

Ulrich Mell: Die Zeit der Gottesherrschaft. In: Review of Biblical Literature 3 (2001), 391, Society of Biblical Literature, on-line review: www.bookreviews.org/pdf/2611_1780.pdf

Heikki Räisänen: Neutestamentliche Theologie?: Eine religionswissenschaftliche Alternative. In: Review of Biblical Literature 4 (2002), 316-319, Society of Biblical Literature, on-line review: www.bookreviews.org/pdf/1087_2907.pdf

 

          in Hungarian:

“Az Újszövetség teológiájának vázlata” (Herczeg Pál ilyen című könyvéről). In: Református Egyház 57/5 (2005), B/IV. o.

“Kinek tartotta magát Jézus?” (J.C. O’Neill: Who Did Jesus Think He Was?). In: Református Egyház 49 (1997), B/III-IV. o.

“Könyv ‘A bukott sárkány’-ról” (P. Busch: Der gefallene Drache). In: Theologiai Szemle 40 (1997), 256-257. o.

“Hermeneutika az úton levő egyház számára” (U. Luz: Evangélium és hatástörténet). In: Credo 2 (1996), 111-112. o.

“Egy újabb Jakab-kommentárról” (ifj. Fekete Károly: Jakab apostol levelének magyarázata). In: Református Egyház 47/6 (1995), 143. o.

 

Translations – Fordítások

(Translations by Peter Balla – Fordítások Balla Péter által)

Második fejezet: A közép valóságos transzcendenciájának megtalálása, Hegedűs Loránt: Transzcendencia a XX. századi protestáns teológiában c. könyvében, 2011, 24-48, ISBN 978-963-88671-2-4 (the second chapter from the book of Loránt Hegedüs: A Study in the Concept of Transcendence in Contemporary German Theology, Edinburgh: Rutherford House Books, 1991, ISBN 0 946068 40 2)

Peter Bukowski: Die Bibel ins Gespräch bringen. Published in Hungarian by Kálvin Kiadó, 1999, under the title, Hogyan vigyük be a Bibliát beszélgetéseinkbe? (135 pp., ISBN 963 300 780 1)

“A makkabeusok második könyve”, in: Deuterokanonikus bibliai könyvek: A Septuaginta alapján (2 Maccabees translated from the Septuagint), Budapest: a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Kálvin Kiadó, 1998, 150-172.

 

Short Articles in a Biblical Dictionary in Hungarian language / szócikkek a Keresztyén bibliai lexikon II. kötetében (szerk.: Bartha Tibor, 1995, második kiadás: 2004, Budapest: Kálvin Kiadó): “Parallelizmus membrorum” 353-354. o., “Sok” 493. o., “Szeret, szeretet” 538-539. o., “Tamás evangéliuma” 571-572. o., “Tipológia” 609. o., “Vétek, vétkezik” 692-694. o., “Vulgata” 704. o., “Zélóta” 709. o., “Zsidó háború” 716-717. o.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.