Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lectures, Preaching Ministry, and Publications of Peter Balla in 2013

2013.08.11

 

Balla Péter előadásai, igeszolgálatai, publikációi 2013-ban

 

Lectures, Preaching Ministry, and Publications of Peter Balla in 2013

 

Revised: 27 December, 2013

 

 

Lectures (in Hungarian) – előadások:

 

2013. január 15.:

Előadás az Üröm-Pilisborosjenői Ref. Egyházközség közösségében Pilisborosjenőn, „Az Újszövetség kialakulása” címmel.

 

2013. január 28.:

Előadás a Bp.-Déli Református Egyházmegye lelkészértekezletén a Budai Ref. Egyházközségben, „Hermeneutikai impulzusok igehirdetésünkhöz” címmel.

 

2013. február 25.:

Előadás a Hetednapi Adventista Egyház Szabadegyeteme bibliaiskolájában Budapesten, „A Timóteushoz írt második levél” címmel.

 

2013. április 8.:

Előadás a Bp. Kispest-Rózsa-téri Ref. Egyházközség Nikodémus-körében újszövetségi kutatásaimról, életpályámról.

 

2013. május 14.:

Előadás a Budapest-Északi Ref. Egyházmegye egyik lelkészkörében a Budapest-Fasori Református Egyházközségben a következő címmel: „Nehéz textusok az Újszövetségben – az írásmagyarázat számára fontos döntésekkel járó néhány bibliai vers magyarázata”.

 

2013. május 28.:

Előadás a Mezőföldi Ref. Egyházmegye lelkészei közösségében Balatonfüreden, „Hermeneutikai kulcsok a Szentírás olvasásához” címmel.

 

2013. október 11.:

Előadás a Székesfehérvári Református Egyházközség közösségében, „Az állam az Újszövetségben – Szent István államalapításának bibliai alapjai” címmel.

 

2013. október 14.:

Előadás a Délpesti Ref. Egyházmegye Dunamenti kisköre lelkészei közösségében Makádon, „A csodatörténetek homiletikai kihívásai a posztmodern korban” címmel.

 

2013. november 8.:

Előadás a Gárdonyi Ref. Egyházközség közösségében, „Az Újszövetség kialakulása” címmel.

 

2013. november 9.:

Előadás a Bp. Pasaréti Ref. Egyházközség közösségében, „Az Újszövetség kialakulása” címmel.

 

2013. november 23.:

Bibliaiskolai előadássorozat egy napon Szentkirályon, a helvéciai és szentkirályi református gyülekezetek közös szervezésében, a kanonizáció szempontjai, az evangéliumok, az Apostolok cselekedetei és a kánontörténet témakörében.

 

2013. november 26-29.:

Négy este egy-egy előadás a Kispest-Rózsatéri Ref. Egyházközség közösségében, „Örömhír – evangélisták, evangéliumok” összefoglaló címmel, a négy estén sorban Máté, Márk, Lukács és János evangéliumáról.

 

2013. december 6.:

Előadás a Bp. Békásmegyeri Ref. Egyházközség ifjúsági közösségében, „Az Újszövetség kialakulása” címmel.

 

2013. december 7.

Előadás a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Ref. Gimnáziumban a 11. és 12. évfolyam osztályai számára, „Az Újszövetség kialakulása” címmel.

 

 

 

Preaching Ministry (in Hungarian) – igeszolgálatok:

 

2013. január 1.:

Újév délelőtti istentisztelet a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben.

 

2013. január 13.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Cimbalom u. Ref. Egyházközségben.

 

2013. január 20.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben.

 

2013. február 3.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Pesterzsébet Központi Ref. Egyházközségben.

 

2013. február 12.:

Böjti igehirdetés a Bp. Soroksári Ref. Egyházközségben.

 

2013. március 24.:

Virágvasárnap délelőtti istentisztelet, teológusnap, a Tatabánya-Bánhidai Ref. Egyházközségben.

 

2013. március 29.:

Nagypéntek délelőtti istentisztelet a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben.

 

2013. május 5.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Cimbalom u. Ref. Egyházközségben.

 

2013. május 15.:

Pünkösdi előkészítő istentisztelet a Bp. Pesthidegkúti Református Egyházközségben.

 

2013. május 20.:

Pünkösd hétfő délelőtti istentisztelet a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben.

 

2013. június 2.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben.

 

2013. június 6.:

Csütörtök esti bibliaóra a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben.

 

2013. június 9.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Kiskunhalasi Ref. Egyházközségben, a Szilády Áron Kiskunhalasi Ref. Gimnázium újraindulásának 20. évfordulója alkalmából.

 

2013. június 23.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Hetényegyháza Ref. Egyházközségben.

 

2013. augusztus 11.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Cimbalom u. Ref. Egyházközségben.

 

2013. augusztus 18.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Óbudai Ref. Egyházközségben.

 

2013. szeptember 1.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben.

 

2013. szeptember 2.:

Nyitó áhítat a Károli Egyetemi Napokon Nagykőrösön.

 

2013. szeptember 8.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet Nagykőrösön a KRE TFK tanévnyitó ünnepsége alkalmából.

 

2013. szeptember 15.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Cimbalom u. Ref. Egyházközségben.

 

2013. szeptember 29.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Marosvásárhely Vártemplomi Református Egyházközség templomában, a KRE TFK kihelyezett képzése tanévnyitó ünnepsége alkalmából.

 

2013. szeptember 30.:

Hétkezdő áhítat a KRE TFK kihelyezett képzése hallgatói és tanárai körében Marosvásárhelyen.

 

2013. október 6.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Pesterzsébet Központi Ref. Egyházközségben.

 

2013. október 13.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben.

 

2013. december 1.:

Advent első vasárnapján délelőtti istentisztelet a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben.

 

2013. december 8.:

Advent második vasárnapján délelőtti istentisztelet a Bp. Rákosfalva Ref. Egyházközségben.

 

2013. december 15.:

Advent harmadik vasárnapján délelőtti istentisztelet a Hajdúsámsoni Ref. Egyházközségben.

 

2013. december 21.:

Karácsonyi áhítat a Bp. Lónyay utcai Református Gimnáziumban.

 

2013. december 22.:

Advent negyedik vasárnapján délelőtti istentisztelet a Bp. Külső-Józsefvárosi Ref. Egyházközségben.

 

2013. december 26.:

Karácsony második napján délelőtti istentisztelet a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben.

 

 

Publications – publikációk:

 

 

Monographs – Monográfiák

(Books – Önálló könyvek)

            in English:

 

Challenges to New Testament Theology: An Attempt to Justify the Enterprise. (Originally published in 1997 by Mohr Siebeck, first reprinted by Hendrickson Publishers in 1998). New reprint edition: Baker Academic (Grand Rapids, Michigan, USA) – Baker Academic has reprinted it in 2011 with a new book cover (ISBN 978-0-8010-4551-6)

(The book was reprinted in 2011, but a copy has reached the author only in 2013.)

 

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic) – Konferenciaközlemények

(Conference Publications – Konferencia-kiadványok)

            in English:

“The New Testament Foundation of Peace and Reconciliation”, in: Pauline C.H. Kollontai and Victoria Nesfield (eds.): Building Communities of Reconciliation. 3 vols., vol. III: Christian Theologies of Peace and Reconciliation. Seoul, Korea: Nanumsa, 2012, 47-58  (ISBN set: 978-89-7027-086-9  04230; ISBN vol. 3: 978-89-7027-089-0)

(This work was published at the end of 2012, but a copy has reached the author only in 2013)

 

Chapters in Books – Könyvfejezetek

( Essays –  Tanulmányok)

            in English:

 

“How Radical is Itinerant Radicalism? The Case of Luke 14:26”, in: Petra von Gemünden – David G. HorrellMax Küchler (Hg.): Jesus – Gestalt und Gestaltungen: Rezeptionen des Galiläers in Wissenschaft, Kirche und Gesellschaft. Festschrift für Gerd Theißen zum 70. Geburtstag. (NTOA/StUNT 100) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, 51-61  (ISBN 978-3-525-59362-2)

 

            in Hungarian:

 

“Megszegte-e Jézus az ötödik (negyedik) parancsolatot?”, in: Balog Margit – Kókai Nagy Viktor (szerk.): Újszövetség és eszkatológia: Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Acta Theologica Debrecinensis 4. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2013, 61-87. (ISBN 978-963-8429-76-6) (B.P. angol tanulmányának fordítása, az angol eredeti megjelent 2011-ben a Brill kiadónál.)

 

 

 

Participation at international conference/lecture – Részvétel nemzetközi konferencián/előadáson:

 

 

Conference in Frankfurt (Germany) on the Heidelberg Catechism – 28 Feb. - 2 March, 2013, organized by the Ecumenical Board of the Protestant („Evangelical”) Church in Rhineland.

 

Neutestamentliche Sozietät, Universität Heidelberg – Festakt zum 70. Geburtstag von Professor Gerd Theissen, 26 April, 2013.

 

Global Summit of rectors/presidents of protestant Christian universities, in Ede, The Netherlands, 12-15 June, 2013. Peter Balla held the morning devotion on Friday, 14 June, 2013.

 

International conference on the Gospels, organized by the Pontifical Lateran University in Rome, between 24-26 October, 2013.

 

 

 

Translation of guest lecture / sermon – Vendégelőadás / igehirdetés fordítása:

 

On 18 April, 2013, Dr. Markus Piennisch gave a guest lecture at the Faculty of Theology, in German language, on the biblical aspects of hermeneutics.

 

On 18 April, 2013, Dr. Bernhard Kaiser preached in German at the exhortation of the Faculty of Theology.

 

Dr. Piennisch and Dr. Kaiser gained their Habilitation degree some years ago at the Faculty of Theology of the Károli Gáspár University – it was a great joy and honour to me to welcome them again at our Faculty, and to translate their lecture and sermon respectively. I thank for their visit to us. (P.B.)

 

On 6 November, 2013, Dr. Ferenc Postma gave a guest lecture at the Faculty of Theology, in German language, on the Hungarian peregrini in the Netherlands, with a special emphasis on students studying at Franeker University, from its foundation until it was closed in 1811.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.