Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lectures, Preaching Ministry, and Publications of Peter Balla in 2012

2012.01.08

Balla Péter előadásai, igeszolgálatai, publikációi 2012-ben

 

 

Lectures, Preaching Ministry, and Publications of Peter Balla in 2012

 

Revised: 29 December, 2012

 

 

Lectures – előadások:

 

2012. február 4.:

Két kiselőadás a Nagykovácsi Ref. Egyházközségben: „A presbiteri tisztség az Újszövetségben”, valamint: „Hogyan olvassuk a Szentírást?” címmel.

 

2012. március 13.:

Előadás a Bp.-Északi Ref. Egyházmegye lelkészkörében, az Újpest-Újvárosi Ref. Egyházközségben, „Lelkigondozói szempontok újszövetségi textusok alapján” címmel.

 

2012. március 27.:

Előadás a Bp.-Déli Ref. Egyházmegye lelkész-konferenciáján Mátraházán, „A Szentírás autopisztiája – önmagában való hitelessége” címmel.

 

2012. április 14.:

Előadás a Bp. Újpest-Központ Ref. Egyházközségben, „Lelkigondozás az Újszövetségben” címmel.

 

2012. április 17.:

Előadás a Protestáns Tábori Püspökség konferenciáján, Mátraházán a Honvéd Üdülőben, „Az újszövetségi iratok története” címmel.

 

2012. április 21.:

Előadás a Bethánia CE Szövetség csendesnapján, a Bp. Józsefvárosi Ref. Egyházközségben. Az előadás címe: „Az emmausi tanítványok történetének helye a Bibliában. Jelentősége és üzenete az apostolokhoz.”

 

2012. május 20.:

Lecture at the European Leadership Forum, in the Theologians Network, in Eger (Hungary): “From Glory to Glory” – 2 Cor. 3:18 as a Summary of Paul’s View on the Two Ministries (Covenants) in 2 Corinthians 3.

 

2012. szeptember 30.:

Előadás a Gödöllői Ref. Egyházközségben, „Az Újszövetség kialakulása” címmel.

 

2012. október 8.:

Előadás a Bp. Józsefvárosi Ref. Egyházközség bibliaiskolájában, „Az Újszövetség gyűjteményének kialakulása” címmel.

 

2012. október 12.:

Lecture in Tallinn, at the conference of NELCEE (11-14 October), entitled: „Recent Developments in Religious Education in Hungary”.

 

2012. november 12.:

Előadás a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye lelkipásztorai részére Dunaszentbenedeken, „Határkérdések a Biblia értelmezésében” címmel.

 

 

Preaching Ministry – igeszolgálatok:

 

2012. január 8.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Cimbalom u. Ref. Egyházközségben.

 

2012. január 14.:

Temetési igehirdetési szolgálat Dr. Urbancsek Jánosné sz. Kovács Ilona ravatala mellett a Fiumei úti Sírkertben.

 

2012. január 29.:

Keresztelési igehirdetési szolgálat a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben Gazsik Emese megkeresztelése alkalmából.

 

2012. február 26.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Cimbalom u. Ref. Egyházközségben.

 

2012. március 10.:

Áhítat a Református Presbiteri Szövetség közgyűlésén, a Dunamelléki Ref. Egyházkerület székházában (Budapest, IX. ker., Ráday u. 28., II. em. Díszterem).

 

2012. március 11.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Cegléd-Felszegi Ref. Egyházközségben.

 

2012. március 21.:

Temetési igehirdetési szolgálat Kováts Judit Márta ravatala mellett a Fiumei úti Sírkertben.

 

2012. március 25.:

Sermon at the worship service of St. Columba’s Church of Scotland, Budapest, on the occasion of the day of the theological students (Faculty of Theology, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary).

 

2012. április 1.:

Virágvasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben.

 

2012. április 3.:

Reggeli áhítat a KRE HTK felvételi pályaalkalmassági napjai keretében.

 

2012. április 12.:

Exhortációs istentisztelet a KRE HTK-n.

 

2012. május 6.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet az Érdligeti Ref. Egyházközségben.

 

2012. május 13.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Cimbalom u. Ref. Egyházközségben.

 

2012. május 25.:

Áhítat a Baár-Madas Református Általános Iskolában, Pünkösd alkalmából.

 

2012. június 3.:

Ifjúsági bibliaórán igeszolgálat a Bp. Pasaréti Református Egyházközségben.

 

2012. június 10.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Rákosszentmihály-Sashalmi Ref. Egyházközségben.

 

2012. augusztus 19.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Pesterzsébet-Központi Ref. Egyházközségben.

 

2012. szeptember 3.:

Nyitó áhítat a KRE Egyetemi Napokon Nagykőrösön.

 

2012. szeptember 9.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet keretében igehirdetés a KRE TFK tanévnyitó istentiszteletén a Nagykőrösi Református Egyházközség templomában.

 

2012. szeptember 30.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Gödöllői Ref. Egyházközségben.

 

2012. október 21.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Cimbalom u. Ref. Egyházközségben.

 

2012. október 25.:

Exhortációs, összegyetemi istentisztelet a KRE HTK Dísztermében, az egyetemi „tréninghét” keretében.

 

2012. október 28.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben.

 

2012. november 22.:

Temetési igehirdetési szolgálat Bereznay István ravatala mellett a Farkasréti temetőben.

 

2012. november 25.:

Vasárnap délelőtti istentisztelet, KRE HTK teológusnap alkalmából, a Ráckevei Ref. Egyházközségben.

 

2012. december 2.:

Ádvent I. vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Cimbalom u. Ref. Egyházközségben.

 

2012. december 3.:

Ádventi – hétfői – istentisztelet a Bp. Lónyay utcai Református Gimnázium tanárai és diákjai körében.

 

2012. december 6.

Ádventi – csütörtök esti – bibliaóra a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben.

 

2012. december 9.:

Ádvent II. vasárnap délelőtti istentisztelet a Pomáz-Csobánkai Ref. Társegyházközségben, a csobánkai imaházban és a pomázi templomban.

 

2012. december 14.:

Temetési igehirdetési szolgálat özv. Dr. Telkes Endréné Ács Klára ravatala mellett a Kispesti Újtemetőben.

 

2012. december 16.:

Ádvent III. vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Rákosfalvai Ref. Egyházközségben.

 

2012. december 18.:

Ádventi áhítat a KRE év végi munkavállalói estjén.

 

2012. december 19.:

Ádventi áhítat az Ürömi Ref. Egyházközségben.

 

2012. december 23.:

Ádvent IV. vasárnap délelőtti istentisztelet a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben.

 

2012. december 26.:

Karácsony második napján délelőtti istentisztelet a Bp. Szabadság téri Ref. Egyházközségben.

 

 

Publications – publikációk:

 

 

Journal article – folyóirat-cikk:

 

“Epifánia után utolsó vasárnap. 2012. január 29. – Hűséges bizonyságtétel az Úr Jézus Krisztusról. Textus: Jelenések 1,9-18”, Igazság és Élet 6 (2012)/1, 39-45.

 

 

Conference publication / konferencia-kiadvány:

            in English:

 

“Dealing with Tensions in the Early Church: The Example of Acts 6,1-7”, Studia Universitatis Babes-Bolyai: Theologia Reformata Transylvanica 55 (2010)/1, 29-33.; re-publication of the following paper: “Dealing with tensions in the Early Church: the example of Acts 6:1-7”, Sacra Scripta: Review of the Center for Biblical Studies Nr. 2 (December 2004, Cluj-Napoca), 91-96. (The official date of this re-publication is 2010, but a copy of it has reached the author only in 2012.  ISSN15825418)

 

 

 

 

Essay / tanulmány:

 

“Hogyan olvassuk a Szentírást? Szempontok a Szentírás megközelítéséhez”, in: Hanula Gergely (szerk.): Logos tés akoés – Az Ige megszólalása és megszólaltatása: Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére. Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia, 2012, 23-37. (ISBN 978-963-9779-16-7)

“Dicsőségről dicsőségre”: Hogyan használja Pál az Ószövetséget a 2 Korinthus 3-ban?, in: Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követségben…”: Teológia – igehirdetés – egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis 3. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2012, 131-144. (ISBN 978-963-8429-72-8)

“A béke és a megbékélés alapjai az Újszövetségben”, in: Horváth Erzsébet – Literáty Zoltán (szerk.): Történelmet írunk: Tisztelgő kötet Ladányi Sándor 75. születésnapja alkalmából. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem / L’Harmattan Kiadó, 2012, 375-385. (ISBN 978-963-236-580-0)

 

 

 

 

Book review by Peter Balla / könyvismertetés Balla Péter által:

            in English:

 

Wallace, James Buchanan. Snatched into Paradise (2 Cor 12:110): Paul’s Heavenly Journey in the Context of Early Christian Experience. (BZNW 179) Berlin/New York: De Gruyter, 2011. In: Bulletin for Biblical Research 22 (2012)/2, 291-293.

 

 

 

 

Devotional thoughts – áhítatos gondolatok:

 

 

“Szüntelenül imádkozzatok”, in: Megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett: Református zsinati tagok az imádság erejéről és Isten hatalmáról az egyházban és a világban. Budapest: Kálvin Kiadó, 2012, 11-15.

 

 

 

Translation of guest lecture at the Faculty of Theology of Károli University – vendégelőadás fordítása a KRE HTK-n:

 

 

2012. május 9.:

Guest lecture of Dr. Jan van der Graaf, honorary doctor of our University. The theme of the lecture was the history of the recent union of Dutch Protestant Churches.

 

2012. november 13.:

Guest lecture of Dr. Richard Gathro (Nyack University, Dean of the Washington Campus), on „Christian World View, Vocation, and Personal Mission”.

 

 

 

Research at Heidelberg University – Kutatás a Heidelbergi Egyetemen:

 

Peter Balla has won a scholarship to carry out research at the University of Heidelberg, with the scholarship of the Alexander von Humboldt Foundation between 7 July – 5 August, 2012. - Balla Péter kutatásokat folytatott a Heidelbergi Egyetemen az Alexander von Humboldt-Stiftung ösztöndíjával, 2012. július 7. - augusztus 5. között.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.