Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Balla Péter szakmai önéletrajza - CV of Peter Balla in Hungarian (from July 2019)

2019.07.07

 

Balla Péter tanszékvezető egyetemi tanár, KRE HTK Újszövetségi Tanszék,

a KRE Hittudományi Doktori Iskola vezetője, a HDHT elnöke,

tudományos, nemzetközi és hitéleti rektorhelyettes 2021. október 1-jétől

(rektor 2011. szept. 1. és 2019. aug. 31. között, KRE)

 

Szakmai önéletrajz – Curriculum vitae

  

Személyi adatok:

Budapesten születtem, 1962. március 31-én. Feleségem Dr. Hegedűs Gyöngyi bőrgyógyász szakorvos, négy gyermekünk van: Zsolt (1991), Gergely (1993), Csanád (1994), Csenge (1997).

E-mail a munkahelyen: balla.peter@kre.hu - e-mail otthon: pballa@t-online.hu

Mobil telefon: +36 30 495 5573

Saját weboldal: www.peterballa.eoldal.hu

 

Tanulmányok - kutatások:

Budapest VIII. ker. Somogyi Béla u. Általános Iskola, 1968-76.

Budapesti Ságvári Endre ELTE Gyakorló Gimnázium („Trefort”) 1976-80. Érettségi ugyanitt 1980-ban „kitűnő” eredménnyel.

Budapesti Református Theologiai Akadémia, 1980-85. I. Lelkészképesítő vizsga 1985-ben „kitűnő” minősítéssel. II. Lelkészképesítő vizsga 1986-ban „kitűnő” minősítéssel.

Edinburgh-i Egyetem Theologiai Fakultása, 1987-88. Ugyanitt Master of Theology (MTh) fokozat Újszövetség tárgykörben 1988-ban. A dolgozat címe: The Melchizedekian Priesthood. E fokozatot a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara (KRE HTK) egyetemi végzettségként, magiszteri fokozatként honosította 1996-ban.

Edinburgh-i Egyetem Theologiai Fakultása, 1991-94. Ugyanitt Doctor of Philosophy (PhD) fokozat Újszövetség tárgykörben 1994-ben. A dolgozat címe: Challenges to New Testament Theology: An Attempt to Justify the Enterprise. Megjelent a tübingeni Mohr Siebeck Verlag-nál 1997-ben, majd reprint kiadásban az amerikai Hendrickson Publishers-nél 1998-ban (2010 októberében a Baker Academic átvette a reprint kiadási jogát a Hendrickson Publishers-től). 2011-ben a Baker Academic ismét kiadta reprint kiadásban. Kibővített, átdolgozott magyar fordítása megjelent 2008-ban a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítványnál (KIA): Az újszövetségi teológiát ért kihívások: Kísérlet a tudományág igazolására. Mindkét skóciai tartózkodás alkalmával a Church of Scotland ösztöndíjával tanulhattam Edinburgh-ban. Az edinburgh-i PhD fokozatot PhD fokozatként honosította a KRE 1998-ban.

Berni Egyetem Ev.-Theologiai Fakultása, 7 hónap kutatás 1997-ben, a HEKS ösztöndíjával. Ugyanott 1 hónap kutatás 1998 nyarán, a Berni Egyetem Ev.-Theologiai Fakultása és a KRE HTK közötti egyezmény keretében.

Heidelbergi Egyetem, Wissenschaftlich-Theologisches Seminar, 1999 augusztusától 2000 júliusáig 12 hónapi kutatás Alexander von Humboldt-Stiftung Ösztöndíjjal.

Bernben és Heidelbergben a habilitációs szakértekezésemet írtam. Címe: The Child-Parent Relationship in the New Testament and its Environment. E szakértekezést benyújtottam a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen 2001 júniusában, a habilitációt megszereztem 2001. október 15-én. Az oklevél ünnepélyes átadására 2001. október 25-én került sor. A szakértekezés megjelent a tübingeni Mohr Siebeck Verlag-nál 2003-ban, reprint kiadása megjelent a Hendrickson Publishers-nél 2005-ben (2010 októberében a Baker Academic átvette a reprint kiadási jogát a Hendrickson Publishers-től). 2015 decemberében kiadta egy újabb reprint kiadásban a Wipf and Stock Publishers (Eugene, Oregon, USA). Magyar fordítása megjelent a Kálvin Kiadónál 2010-ben: Gyermekek és szülők kapcsolata: Az Újszövetség tanítása kortörténeti kontextusban.

2004-2008, 2010-2012 években és 2016-ban nyáron rövid kutatások Heidelbergben ismét az Alexander von Humboldt-Stiftung ösztöndíjaival. Ezen újabb alkalmakkal már több más publikáción dolgoztam.

2004 szeptemberében három héten át előadásokat tartottam a Trinity Evangelical Divinity School-ban (Deerfield, Illinois, USA).

Kutatás - meghívás alapján - Dél-Afrikában; a meghívó: North-West University, Faculty of Theology (Potchefstroom Campus), 2008. április 7-21. között.

Egy-egy angol nyelvű előadást tartottam a European Leadership Forum – European Theologians Network meghívására Egerben, 2006 májusában, 2008 májusában, valamint ugyanezen körben 2012 májusában.

A dél-afrikai University of Stellenbosch „Research Fellow”-ja voltam a „Discipline Group Old and New Testament, Faculty of Theology” körében a 2011. február 1. és 2014. január 31. közötti időszakban. A University of Stellenbosch „Research Associate”-je voltam a „Discipline Group Old and New Testament, Faculty of Theology” körében a 2014. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban. A Stellenbosch-i Egyetem ezt újabb három évre meghosszabbította, 2019. december 31-ig.

 

Munkahelyek:

Segédlelkész a Kecskeméti Református Egyházközségben 1985-86-ban.

Beosztott lelkész a Budapest Szabadság téri Református Egyházközségben 1986-87-ben és 1988-91 között.

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, az Újszövetségi Tanszéken:

egyetemi tanársegéd 1994. okt. 1-től,

adjunktus 1995. szept. 15-től,

docens és megbízott tanszékvezető 1996. október 1-től,

egyetemi tanár 2002. július 1-től.

2002 nyara és 2006 ősze között négy tanéven át dékánhelyettes a KRE HTK-n.

2006. szeptember 12-én a HTK Kari Tanácsa a KRE Szenátusának tagjává választott. 2009-ben az összoktatói értekezlet újabb három évre a Szenátus tagjává választott. Rektorként hivatalból a Szenátus tagja voltam. 2019 szeptemberében az összoktatói értekezlet újabb három évre a Szenátus tagjává választott.

2009. április 29-én a Szenátus rektorhelyettessé választott, és megbízott a rektori feladatok ellátásával egy új, megválasztandó rektornak a köztársasági elnök általi kinevezéséig. A rektori feladatokat 2009. május 1-től láttam el rektorhelyettesként. Ezt a megbízást megerősítette a Magyarországi Református Egyház Zsinata a 2009. november 20-i ülésén.

A 2011. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-éig terjedő időtartamra Magyarország Köztársasági Elnöke megbízott a rektori feladatok ellátásával a Károli Gáspár Református Egyetemen. A Magyar Közlöny 2014. ápr. 29-i 60. számában (8809. old.) megjelent 171/2014. sz. határozattal a Köztársasági Elnök megbízott a rektori feladatok további ellátásával a Károli Gáspár Református Egyetemen a 2014. szeptember 1. – 2019. augusztus 31. közötti időszakra. A rektori feladatok további ellátására szóló okiratot 2014. szeptember 3-án vettem át. A Szenátus 2021. szeptember 29-én rektorhelyettessé választott, ez a megbízás 2021. október 1-jén kezdődött.

 

Nyelvtudás:

  • az első skóciai tanulmányút előtt angol középfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsga (1986);
  • angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgának felel meg a külföldön szerzett PhD diploma (1994);
  • német felsőfokú „C” típusú (szóbeli és írásbeli) nyelvvizsga (1998).

 

Egyéb tanulmányi és kutatási munka, valamint közegyházi szolgálat:

Tanulmányi titkár voltam 1996-2003 között a munkahelyemen, a KRE HTK-n.

Tanulmányi előadó voltam a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerületében 1997-2002 között. Előadásokat tartok Egyházunk lelkész-konferenciáin, valamint presbiteri konferenciákon, gyülekezeti napokon.

A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának tagja vagyok 1996 óta. Előadásokat tartottam az Újszövetségi Szekcióban.

Idegen nyelvű (angol vagy német) vendégelőadásokat tartottam a következő alkalmakkal (egy-egy előadást): British New Testament Conference (Nottingham, 1994), Society of Biblical Literature (Budapest, 1995; Lausanne, 1997; Helsinki-Lahti, 1999; Róma 2001), Heidelbergi Egyetem (1995, 1997, 1999, 2000, ezen kívül 2004-ben négy előadást), Halle-Wittenbergi Egyetem (Halle, 2000), Stellenboschi Egyetem (Dél-Afrika, nemzetközi konferencia a Princetoni Center for Theological Inquiry szervezésében, 2001), University of South Africa (UNISA, Pretoria, 2001), Babes-Bolyai Egyetem (Kolozsvár, 2004), University of Deusto (Bilbao, 2005), University of Tartu (2007), University of Thessaloniki (2007), Korinthus (Municipality of Corinth szervezésében konferencia Pál apostol és Korinthus kapcsolatáról, 2007), North-West University, Potchefstroom (South Africa, 2008), New Testament Society of South Africa (NTSSA) konferenciája Pretoria mellett (2008 áprilisában), Potchefstroom (2009 januárjában), Szöul (Dél-Korea, 2010 novemberében), Babes-Bolyai Egyetem (Kolozsvár, 2011 júniusában), Hanshin Egyetem (Szöul, 2016 májusában), a közép- és kelet-európai „one-volume” bibliai kommentár készítői körében Budapesten (2018 májusában), online előadás a Newbold College (U.K.) egy tantárgya keretében (2020 októberében és 2021 októberében).

A Studiorum Novi Testamenti Societas meghívott vendégeként részt vehettem e társaság konferenciáján 1995-ben Prágában, és 2000-ben Tel Aviv-ban. Ez a nemzetközi társaság (SNTS) 2003-ban tagjává választott. A 2005 nyarán tartott konferencián felkérésre egy szekcióban korreferátumot tartottam (Halle, 2005. aug.). Részvétel az SNTS nemzetközi konferenciáján Barcelonában (2004), Lundban (2008), Szegeden (2014), Amszterdamban (2015) és Athénben (2018) személyes megjelenéssel, valamint 2021 júliusában online a Leuveni Katolikus Egyetem szervezésében.

Elnyertem a MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját 3 évre, 2001. szeptember 1-étől kezdődően. A Kuratórium 2004 novemberében „kiemelkedő” minősítéssel elfogadta a záró kutatói jelentést. A kutatás eredménye megjelent 2005-ben (Az újszövetségi iratok és kanonikus gyűjteményük kialakulásának története: Bevezetéstani alternatívák, Budapest: KRE HTK; második, átdolgozott kiadás: Az újszövetségi iratok története: Bevezetéstani alternatívák, Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, 2008).

2005-ben újabb Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyertem, ismét három évre (2005 szeptemberétől kezdődően, egy Galata-kommentár írására). A Kuratórium 2008 novemberében „kiemelkedő” minősítéssel elfogadta a záró kutatói jelentést. A könyv 2009-ben megjelent a KIA Kiadónál, Budapesten: Pál apostol levele a Galáciabeliekhez: Kommentár bevezetéssel és exkurzusokkal.

A 2009. június 24-i Bolyai-napon a Kuratórium felkérésére előadást tarthattam a 2008-ban lezárult kutatás eredményeiről az MTA Dísztermében „Pál apostol levele a Galáciabeliekhez” címmel, valamint Bolyai plakettet és emlékoklevelet vehettem át az MTA Elnökétől és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának Elnökétől.

Karunkon TDK felelős voltam 2001 szeptemberétől 2011 áprilisáig. Egy hallgatóm 2003-ban OTDK-n első díjat nyert (Pataki András Dávid, újszövetségi témában).

Karunkon a hittudomány területén a doktori iskola törzstagja és két PhD hallgató: ifj. Páll László és Pataki András Dávid témavezetője vagyok; mindketten már abszolutóriumot szereztek. Fazakas Márk 2016 ősze és 2018 tavasza között végzett doktoranduszi tanulmányokat Egyetemünkön a témavezetésem mellett. Témavezetője voltam Pecsuk Ottónak, aki Egyetemünkön 2007-ben PhD doktori fokozatot szerzett (disszertációja megjelent a Kálvin Kiadónál 2009-ben, Pál és a rómaiak: A római levél kortörténeti olvasata címmel), valamint Gallusz Lászlónak, aki Egyetemünkön 2011-ben PhD doktori fokozatot szerzett (disszertációja megjelent a Bloomsbury T & T Clark kiadónál 2014-ben, The Throne Motif in the Book of Revelation címmel). Pecsuk Ottó és Pataki András a KRE HTK oktatója, Gallusz László Angliában a Newbold College adventista teológián tanít. Témavezetője voltam Kormos Eriknek, aki 2018-ban szerzett PhD doktori fokozatot Egyetemünkön; Kormos Erik a péceli Adventista Teológiai Főiskola tanszékvezető oktatója. Társ-témavezetője voltam – Pap Ferenc tanszéki Tanártársammal együtt – Szabados Ádámnak, aki 2019-ben szerzett doktori fokozatot Egyetemünkön. 2019 szeptemberétől három évre a KRE HDI vezetőjének és a HDHT elnökének választottak és neveztek ki.

PhD disszertáció értékelésében/bírálásában vettem részt a dél-afrikai UNISA egyetem (2005), a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem (2006, 2009), az ausztráliai University of Western Sydney (2007), az ausztráliai University of Newcastle (2017), a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (2019) és a KRE HDI (2020) felkérésére.

A Heidelbergi Egyetemen működő Forschungszentrum für Internationale und Interdisziplinäre Theologie (FIIT) felkérésére részt vettem a „John Templeton Award for Theological Promise 2010” pályázat bíráló bizottságában. 2010. május 6-11. között meghívásra bírálóként részt vettem Heidelbergben azon a konferencián, mely a díjátadó ünnepséghez kapcsolódott. Ezen intézmény felkérésére részt vettem a 2011-es díj pályázatai bírálatában is.

2010 márciusában három évre az MTA nem akadémikus közgyűlési képviselőjének választottak.

2011-től felkérésre „Associate Editor” vagyok egy új nemzetközi folyóiratnál: Journal for the Study of Paul and His Letters (JSPL).

A 2003-2008, a 2009-2014 és a 2015-2020 közötti ciklusban választott tagja voltam a Magyarországi Református Egyház Zsinatának, valamint a Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlésének. Ez utóbbi testület tagjának megválasztottak egy újabb ciklusra, mely 2021-2026 között tart. A Zsinat a 2009-2014 és a 2015-2020 közötti ciklusra megválasztott a Zsinati Teológiai és Tanulmányi Bizottság tagjává.

A Budapest-Északi Református Egyházmegye Közgyűlése a 2009-2014 és a 2015-2020 közötti ciklusra megválasztott a Lónyay utcai Református Gimnázium Igazgatótanácsa tagjává, ez utóbbi ciklus közben, e ciklus végéig a Szabó Imre Református Kollégium új, közös Igazgatótanácsa tagjává választottak meg, mely tagság 2016-ban kezdődött. Ez utóbbi Igazgatótanács tagjának megválasztottak egy újabb ciklusra, mely 2021-2026 között tart.

Meghívással részt vehettem a Heidelbergi Egyetemen 2013. április 26-án Prof. Dr. Gerd Theissen heidelbergi újszövetséges professzor 70. születésnapja alkalmából tartott ünnepségen, és tanulmányom jelent meg az ezen alkalomra készült Festschrift-ben.

Meghívással részt vehettem a Heidelbergi Egyetemen 2019. december 12-én Prof. Dr. Peter Lampe heidelbergi újszövetséges professzor nyugdíjba menetele alkalmából tartott ünnepségen, és tanulmányom jelent meg az ezen alkalomra készített Festschrift-ben.

Az International Association for the Promotion of Christian Higher Education (IAPCHE) Igazgatótanácsának tagjává választottak három évre, a 2014 december - 2017 december közötti időszakra, majd újabb három évre, a 2018 január - 2020 december közötti időszakra. Ezen intézmény neve időközben megváltozott: International Network for Christian Higher Education (INCHE).

A Calvin University (Grand Rapids, USA) 2021 szeptemberétől felkért az egyetemen működő De Vries Institute for Global Faculty Development Advisory Council külső tagjának egy négyéves időszakra.

 

Budapest, 2021. október 13-án

 

Prof. Dr. Balla Péter

KRE HTK, Újszövetségi Tanszék

tanszékvezető egyetemi tanár

rektorhelyettes

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.