Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Balla Péter szakmai önéletrajza - Curriculum Vitae of Peter Balla in Hungarian

2016.06.12

Balla Péter tanszékvezető egyetemi tanár, KRE HTK Újszövetségi Tanszék

rektor, KRE

Szakmai önéletrajz – Curriculum vitae

  

Személyi adatok:

Budapesten születtem, 1962. március 31-én. Feleségem Dr. Hegedűs Gyöngyi bőrgyógyász szakorvos, négy gyermekünk van: Zsolt (1991), Gergely (1993), Csanád (1994), Csenge (1997).

E-mail a munkahelyen: balla.peter@kre.hu - e-mail otthon: balla.peter9@upcmail.hu  és pballa@t-online.hu

Mobil telefon: +36 30 495 5573

Saját weboldal: www.peterballa.eoldal.hu

 

Tanulmányok - kutatások:

Budapest VIII. ker. Somogyi Béla u. Általános Iskola, 1968-76.

Budapesti Ságvári Endre ELTE Gyakorló Gimnázium („Trefort”) 1976-80. Érettségi ugyanitt 1980-ban „kitűnő” eredménnyel.

Budapesti Református Theologiai Akadémia, 1980-85. I. Lelkészképesítő vizsga 1985-ben „kitűnő” minősítéssel. II. Lelkészképesítő vizsga 1986-ban „kitűnő” minősítéssel.

Edinburgh-i Egyetem Theologiai Fakultása, 1987-88. Ugyanitt Master of Theology (MTh) fokozat Újszövetség tárgykörben 1988-ban. A dolgozat címe: The Melchizedekian Priesthood. E fokozatot a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara (KRE HTK) egyetemi végzettségként, magiszteri fokozatként honosította 1996-ban.

Edinburgh-i Egyetem Theologiai Fakultása, 1991-94. Ugyanitt Doctor of Philosophy (PhD) fokozat Újszövetség tárgykörben 1994-ben. A dolgozat címe: Challenges to New Testament Theology: An Attempt to Justify the Enterprise. Megjelent a tübingeni Mohr Siebeck Verlag-nál 1997-ben, majd reprint kiadásban az amerikai Hendrickson Publishers-nél 1998-ban (2010 októberében a Baker Academic átvette a reprint kiadási jogát a Hendrickson Publisher-től). 2011-ben a Baker Academic ismét kiadta reprint kiadásban. Kibővített, átdolgozott magyar fordítása megjelent 2008-ban a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítványnál (KIA): Az újszövetségi teológiát ért kihívások: Kísérlet a tudományág igazolására. Mindkét skóciai tartózkodás alkalmával a Church of Scotland ösztöndíjával tanulhattam Edinburgh-ban. Az edinburgh-i PhD fokozatot PhD fokozatként honosította a KRE 1998-ban.

Berni Egyetem Ev.-Theologiai Fakultása, 7 hónap kutatás 1997-ben, a HEKS ösztöndíjával. Ugyanott 1 hónap kutatás 1998 nyarán, a Berni Egyetem Ev.-Theologiai Fakultása és a KRE HTK közötti egyezmény keretében.

Heidelbergi Egyetem, Wissenschaftlich-Theologisches Seminar, 1999 augusztusától 2000 júliusáig 12 hónapi kutatás Alexander von Humboldt-Stiftung Ösztöndíjjal.

Bernben és Heidelbergben a habilitációs szakértekezésemet írtam. Címe: The Child-Parent Relationship in the New Testament and its Environment. E szakértekezést benyújtottam a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen 2001 júniusában, a habilitációt megszereztem 2001. október 15-én. Az oklevél ünnepélyes átadására 2001. október 25-én került sor. A szakértekezés megjelent a tübingeni Mohr Siebeck Verlag-nál 2003-ban, reprint kiadása megjelent a Hendrickson Publishers-nél 2005-ben (2010 októberében a Baker Academic átvette a reprint kiadási jogát a Hendrickson Publisher-től). 2015 decemberében kiadta egy újabb reprint kiadásban a Wipf and Stock Publishers (Eugene, Oregon, USA). Magyar fordítása megjelent a Kálvin Kiadónál 2010-ben: Gyermekek és szülők kapcsolata: Az Újszövetség tanítása kortörténeti kontextusban.

2004-2008, 2010-2012 években és 2016-ban nyáron rövid kutatások Heidelbergben ismét az Alexander von Humboldt-Stiftung ösztöndíjaival. Ezen újabb alkalmakkal már több más publikáción dolgoztam.

2004 szeptemberében három héten át előadásokat tartottam a Trinity Evangelical Divinity School-ban (Deerfield, Illinois, USA).

Kutatás - meghívás alapján - Dél-Afrikában; a meghívó: North-West University, Faculty of Theology (Potchefstroom Campus), 2008. április 7-21. között.

Egy-egy angol nyelvű előadást tartottam a European Leadership Forum – European Theologians Network meghívására Egerben, 2006 májusában, 2008 májusában, valamint ugyanezen körben 2012 májusában.

A dél-afrikai University of Stellenbosch „Research Fellow”-ja voltam a „Discipline Group Old and New Testament, Faculty of Theology” körében a 2011. február 1. és 2014. január 31. közötti időszakban. A University of Stellenbosch „Research Associate”-je voltam a „Discipline Group Old and New Testament, Faculty of Theology” körében a 2014. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban. A Stellenbosch-i Egyetem ezt újabb három évre meghosszabbította, 2019. december 31-ig.

 

Munkahelyek:

Segédlelkész a Kecskeméti Református Egyházközségben 1985-86-ban.

Beosztott lelkész a Budapest Szabadság téri Református Egyházközségben 1986-87-ben és 1988-91 között.

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, az Újszövetségi Tanszéken:

egyetemi tanársegéd 1994. okt. 1-től,

adjunktus 1995. szept. 15-től,

docens és megbízott tanszékvezető 1996. október 1-től,

egyetemi tanár 2002. július 1-től.

2002 nyara és 2006 ősze között négy tanéven át dékánhelyettes a KRE HTK-n.

2006. szeptember 12-én a HTK Kari Tanácsa a KRE Szenátusának tagjává választott. 2009-ben az összoktatói értekezlet újabb három évre a Szenátus tagjává választott.

2009. április 29-én a Szenátus rektorhelyettessé választott, és megbízott a rektori feladatok ellátásával egy új, megválasztandó rektornak a köztársasági elnök általi kinevezéséig. A rektori feladatokat 2009. május 1-től láttam el rektorhelyettesként. Ezt a megbízást megerősítette a Magyarországi Református Egyház Zsinata a 2009. november 20-i ülésén.

A 2011. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-éig terjedő időtartamra Magyarország Köztársasági Elnöke megbízott a rektori feladatok ellátásával a Károli Gáspár Református Egyetemen. A Magyar Közlöny 2014. ápr. 29-i 60. számában (8809. old.) megjelent 171/2014. sz. határozattal a Köztársasági Elnök megbízott a rektori feladatok további ellátásával a Károli Gáspár Református Egyetemen a 2014. szeptember 1. – 2019. augusztus 31. közötti időszakra. A rektori feladatok további ellátására szóló okiratot 2014. szeptember 3-án vettem át.

 

Nyelvtudás:

  • az első skóciai tanulmányút előtt angol középfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsga (1986);
  • angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgának felel meg a külföldön szerzett PhD diploma (1994);
  • német felsőfokú „C” típusú (szóbeli és írásbeli) nyelvvizsga (1998).

 

Egyéb tanulmányi és kutatási munka, valamint közegyházi szolgálat:

Tanulmányi titkár voltam 1996-2003 között a munkahelyemen, a KRE HTK-n.

Tanulmányi előadó voltam a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerületében 1997-2002 között. Előadásokat tartok Egyházunk lelkész-konferenciáin, valamint presbiteri konferenciákon, gyülekezeti napokon.

A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának tagja vagyok 1996 óta.

Idegen nyelvű (angol vagy német) vendégelőadásokat tarthattam a következő alkalmakkal (egy-egy előadást): British New Testament Conference (Nottingham, 1994), Society of Biblical Literature (Budapest, 1995; Lausanne, 1997; Helsinki-Lahti, 1999; Róma 2001), Heidelbergi Egyetem (1995, 1997, 1999, 2000, ezen kívül 2004-ben négy előadást), Halle-Wittenbergi Egyetem (Halle, 2000), Stellenboschi Egyetem (Dél-Afrika, nemzetközi konferencia a Princetoni Center for Theological Inquiry szervezésében, 2001), University of South Africa (UNISA, Pretoria, 2001), Babes-Bolyai Egyetem (Kolozsvár, 2004), University of Deusto (Bilbao, 2005), University of Tartu (2007), University of Thessaloniki (2007), Korinthus (Municipality of Corinth szervezésében konferencia Pál apostol és Korinthus kapcsolatáról, 2007), North-West University, Potchefstroom (South Africa, 2008), New Testament Society of South Africa (NTSSA) konferenciája Pretoria mellett (2008 áprilisában), Potchefstroom (2009 januárjában), Szöul (Dél-Korea, 2010 novemberében), Babes-Bolyai Egyetem (Kolozsvár, 2011 júniusában), Hanshin Egyetem (Szöul, 2016 májusában), a közép- és kelet-európai „one-volume” bibliai kommentár készítői körében Budapesten (2018 májusában).

A Studiorum Novi Testamenti Societas meghívott vendégeként részt vehettem e társaság konferenciáján 1995-ben Prágában, és 2000-ben Tel Aviv-ban. Ez a nemzetközi társaság (SNTS) 2003-ban tagjává választott. A 2005 nyarán tartott konferencián felkérésre egy szekcióban korreferátumot tartottam (Halle, 2005. aug.). Részvétel az SNTS nemzetközi konferenciáján Barcelonában (2004), Lundban (2008), Szegeden (2014), Amszterdamban (2015) és Athénben (2018).

Elnyertem a MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját 3 évre, 2001. szeptember 1-étől kezdődően. A Kuratórium 2004 novemberében „kiemelkedő” minősítéssel elfogadta a záró kutatói jelentést. A kutatás eredménye megjelent 2005-ben (Az újszövetségi iratok és kanonikus gyűjteményük kialakulásának története: Bevezetéstani alternatívák, Budapest: KRE HTK; második, átdolgozott kiadás: Az újszövetségi iratok története: Bevezetéstani alternatívák, Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, 2008).

2005-ben újabb Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyertem, ismét három évre (2005 szeptemberétől kezdődően, egy Galata-kommentár írására). A Kuratórium 2008 novemberében „kiemelkedő” minősítéssel elfogadta a záró kutatói jelentést. A könyv 2009-ben megjelent a KIA Kiadónál, Budapesten: Pál apostol levele a Galáciabeliekhez: Kommentár bevezetéssel és exkurzusokkal.

A 2009. június 24-i Bolyai-napon a Kuratórium felkérésére előadást tarthattam a 2008-ban lezárult kutatás eredményeiről az MTA Dísztermében „Pál apostol levele a Galáciabeliekhez” címmel, valamint Bolyai plakettet és emlékoklevelet vehettem át az MTA Elnökétől és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának Elnökétől.

Karunkon TDK felelős voltam 2001 szeptemberétől 2011 áprilisáig. Egy hallgatóm 2003-ban OTDK-n első díjat nyert (Pataki András Dávid, újszövetségi témában).

Karunkon a hittudomány területén a doktori iskola törzstagja és két PhD hallgató: ifj. Páll László és Pataki András Dávid témavezetője vagyok; társ-témavezetője vagyok Szabados Ádámnak. Mindhárman már abszolutóriumot szereztek. Fazakas Márk 2016 ősze és 2018 tavasza között végzett doktoranduszi tanulmányokat Egyetemünkön a témavezetésem mellett. Témavezetője voltam Pecsuk Ottónak, aki Egyetemünkön 2007-ben PhD doktori fokozatot szerzett (disszertációja megjelent a Kálvin Kiadónál 2009-ben, Pál és a rómaiak: A római levél kortörténeti olvasata címmel), valamint Gallusz Lászlónak, aki Egyetemünkön 2011-ben PhD doktori fokozatot szerzett (disszertációja megjelent a Bloomsbury T & T Clark kiadónál 2014-ben, The Throne Motif in the Book of Revelation címmel). Pecsuk Ottó a KRE HTK oktatója, Gallusz László a belgrádi adventista teológián tanít. Témavezetője voltam Kormos Eriknek, aki 2018-ban szerzett PhD doktori fokozatot Egyetemünkön; Kormos Erik a péceli Adventista Teológiai Főiskola oktatója.

PhD disszertáció értékelésében/bírálásában vettem részt a dél-afrikai UNISA egyetem (2005), a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem (2006, 2009), az ausztráliai University of Western Sydney (2007) és az ausztráliai University of Newcastle (2017) felkérésére.

A Heidelbergi Egyetemen működő Forschungszentrum für Internationale und Interdisziplinäre Theologie (FIIT) felkérésére részt vettem a „John Templeton Award for Theological Promise 2010” pályázat bíráló bizottságában. 2010. május 6-11. között meghívásra bírálóként részt vettem Heidelbergben azon a konferencián, mely a díjátadó ünnepséghez kapcsolódott. Ezen intézmény felkérésére részt vettem a 2011-es díj pályázatai bírálatában is.

2010 márciusában három évre az MTA nem akadémikus közgyűlési képviselőjének választottak.

2011-től felkérésre „Associate Editor” vagyok egy új nemzetközi folyóiratnál: Journal for the Study of Paul and His Letters (JSPL).

A 2003-2008 és a 2009-2014 közötti ciklusban választott tagja voltam a Magyarországi Református Egyház Zsinatának, valamint a Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlésének. Mindkét testület tagjának megválasztottak egy újabb ciklusra, mely 2015-2020 között tart. A Zsinat a 2009-2014 és a 2015-2020 közötti ciklusra megválasztott a Zsinati Teológiai és Tanulmányi Bizottság tagjává.

A Budapest-Északi Református Egyházmegye Közgyűlése a 2009-2014 és a 2015-2020 közötti ciklusra megválasztott a Lónyay utcai Református Gimnázium Igazgatótanácsa tagjává, ez utóbbi ciklus közben, e ciklus végéig a Szabó Imre Református Kollégium új, közös Igazgatótanácsa tagjává választottak meg, mely tagság 2016-ban kezdődött.

Meghívással részt vehettem a Heidelbergi Egyetemen 2013. április 26-án Prof. Dr. Gerd Theissen heidelbergi újszövetséges professzor 70. születésnapja alkalmából tartott ünnepségen, és tanulmányom jelent meg az ezen alkalomra készült Festschrift-ben.

Az International Association for the Promotion of Christian Higher Education (IAPCHE) Igazgatótanácsának tagjává választottak három évre, a 2014 december - 2017 december közötti időszakra, majd újabb három évre, a 2018 január – 2020 december közötti időszakra.

 

Budapest, 2018. augusztus 15-én

 

 

Prof. Dr. Balla Péter

KRE HTK, Újszövetségi Tanszék

tanszékvezető egyetemi tanár

rektor

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.